Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi;

ARJİN ÇİÇEK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
a) www.seryapi.com.tr (Bundan böyle sözleşmede“www.seryapi.com.tr ” olarak anılacaktır).
b) www.seryapi.com.tr internet alışveriş sitesine üye olan kullanıcı (“Üye" olarak anılacaktır).
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme’nin konusu  www.seryapi.com.tr ’ne ait olan internet sitesi  www.seryapi.com.tr  ‘dan üyelerinin yararlanma koşullarının belirlenmesinden ibarettir.
3. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri
a) Üye,  www.seryapi.com.tr internet alışveriş sitesine üye olduğunda verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin ilgili kanunlar önünde doğru olduğu,  www.seryapi.com.tr  'nin bu bilgilerin gerçek dışılığı sebebiyle uğrayacağı bütün zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan eder ve taahhüt eder.
b) Üye,  www.seryapi.com.tr  tarafından kendisine iletilmiş olan şifreyi başka bir kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz, üyenin söz konusu şifreyi kullanım hakkı yalnızca kendisine aittir. Bu nedenle karşılaşılabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ya da yetkili mercilerce www.seryapi.com.tr  'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia, hak ve taleplere karşı, www.seryapi.com.tr  'nin söz konusu izinsiz kullanımdan doğan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı tutulmaktadır.
c) Üye www.seryapi.com.tr internet sitesini kullandığında yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bu kuralları ihlal etmemeyi en baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamıyla ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
ç) Üye,www.seryapi.com.tr internet alışveriş sitesini hiçbir halde kamu düzenini bozan, başkalarını rahatsız ve taciz eden biçimde, genel ahlak kurallarına aykırı, yasalara aykırı bir gaye için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek biçimde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunma hakkına sahip değildir.
d) www.seryapi.com.tr internet alışveriş sitesinde üyelerce beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamıyla üyelerin kendi şahsi görüşleridir ve görüş sahibini bağlayıcıdır. Bu fikir ve düşüncelerin  www.seryapi.com.tr  'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.seryapi.com.tr  'nin üyenin bildireceği fikir ve görüşlerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü şahısların beyan edeceği fikir ve görüşlerden dolayı üyenin uğrayabileceği zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
e) www.seryapi.com.tr , üye bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek problemlerden ötürü sorumlu olmayacaktır. Üye, www.seryapi.com.tr internet alışveriş sitesinin kullanılmasından kaynaklanan uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle  www.seryapi.com.tr  'nden tazminat talep etmeyeceğini baştan kabul etmiş olur.
f) Üye, diğer internet kullanıcılarının bilgilerine, yazılımlarına ve verilerine izinsiz ulaşmamayı ya da kullanmamayı kabul etmiş olur. Aksi halde, bu nedenden dolayı doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamıyla üyeye aittir.
g) İşbu üyelik sözleşmesi dâhilinde sayılan maddelerden bir ya da birden fazlasını ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,  www.seryapi.com.tr  ‘ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca da; işbu ihlal sebepleriyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,  www.seryapi.com.tr  'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından kaynaklanan tazminat isteğinde bulunma hakkı saklıdır.
ğ)  www.seryapi.com.tr ‘nin sürekli tek taraflı gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu baştan kabul etmektedir. Bu durumda,  www.seryapi.com.tr  'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
h) www.seryapi.com.tr internet ve alışveriş sitesi tasarım ve yazılımı  www.seryapi.com.tr  mülkiyetin dahilinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili kanunlarca korunup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, değiştirilemez ve iktisap edilemez. Bu internet sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
ı)  www.seryapi.com.tr  tarafından www.seryapi.com.tr internet ve alışveriş sitesinin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik ve/veya yasal mevzuat içerisinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanılabilir.
i)  www.seryapi.com.tr  müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve/veya hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını daha rahat hale getirebilmek için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.  www.seryapi.com.tr , üyenin www.seryapi.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kayıtlarını bulundurma hakkına sahiptir.
j) www.seryapi.com.tr  ‘ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar dahilinde  www.seryapi.com.tr  tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, www.seryapi.com.tr ’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, www.seryapi.com.tr  ve tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece www.seryapi.com.tr  kendisi ile internet, telefon, SMS,  vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve  www.seryapi.com.tr’ni sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.seryapi.com.tr ’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
k) www.seryapi.com.tr , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya  www.seryapi.com.tr ’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.seryapi.com.tr ve  www.seryapi.com.tr  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
l)  www.seryapi.com.tr  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde bütün tedbirler alınmıştır. Bununla beraber nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlamış olması gerekmektedir. Bu bağlamda üye  www.seryapi.com.tr internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar, hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.
m)  www.seryapi.com.tr , internet sitenin içeriğini dilediği zaman düzeltme, değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve/veya www.seryapi.com.tr  internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutmaktadır.
n) www.seryapi.com.tr , üyelik sözleşmesinin şartlarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek duymaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir, silebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her türlü hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
o) Taraflar, www.seryapi.com.tr  'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve bahsi geçen söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu beyan ve kabul eder.
ö)  www.seryapi.com.tr , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendi sisteminde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veyawww.seryapi.com.tr  tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.seryapi.com.tr üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye dair ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması demek, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan bütün maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve taraflarca karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Saygılarımızla www.seryapi.com.tr

 

 
 
0.0000
/
0,3555
/
0.0000